neděle 11. prosince 2016

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží z e-shopu

Období vánočních svátků je spojeno s každoroční snahou potěšit své blízké tím správným darem, bohužel ne vždy se tato snaha setká s úspěchem. Často se stává, že dar je nevhodný, nebo se sejde stejných darů více. V dnešní době je navíc čím dál častější, že dárky vybíráme a kupujeme na internetu. Tímto bychom Vám rádi přiblížili jak postupovat v případě, že se rozhodnete dárek vrátit.

Odstoupení bez udání důvodu při koupi přes internet

Předně je nutno konstatovat, že jedná-li se o koupi zboží přes internet, jde o tzv. distančně uzavřenou smlouvu. Takovouto distanční smlouvou je však nejen nákup v běžném e-shopu, jakých již dnes existují stovky, ne-li tisíce, ale může to být i domluva s prodejcem pomocí emailu a telefonu. Za předpokladu, že kupujícím je spotřebitel a nikoliv podnikatel, jedná se o tzv. spotřebitelské smlouvy, které blíže upravuje občanský zákoník.

Pokud dojde k tomu, že se rozhodnete vrátit zakoupené zboží, musí se rovněž vyřešit otázka uzavřené kupní smlouvy. Je již poměrně známou skutečností, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V závislosti na tom, zda prodejce plní své zákonem předepsané povinnosti, může být lhůta dokonce až 1 rok a 14 dnů. Přesto je lepší počítat s uvedenou kratší 14 denní lhůtou. V uvedené lhůtě má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodu. Doporučujeme provést toto odstoupení vždy písemně na doručovací adresu prodávajícího a kopii podání si ponechat. Někteří prodávající pak umožňují provedení odstoupení pomocí formuláře, v tom případě Vám nic nebrání jej využít.

Nutno podotknout, že k odstoupení od smlouvy se můžete rozhodnout ještě před převzetím zboží. Pokud jste kupní cenu neuhradili, zpravidla se celá věc vyřeší vzájemnou komunikací s prodávajícím. Pokud jste již kupní cenu či její část uhradili, máte samozřejmě právo na vrácení této částky.

Vrácení zboží a peněz, odpovědnost za snížení hodnoty zboží

Až následným krokem bude vrácení zboží, což má dle zákona proběhnout bez zbytečného odkladu po odstoupení, nejpozději však do 14 dnů. Spotřebitel může vrátit zboží do kamenné prodejny, provozovny či jiného místa uvedeného prodávajícím a může tak učinit osobně, nebo zboží zaslat přepravcem. Opět doporučujeme mít písemné potvrzení o předání zboží.

Prodejce má naopak samozřejmě povinnost vrátit Vám částku, kterou jste za zboží zaplatili. Uvedenou povinnost je prodávající povinen splnit opět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla platba spotřebitelem učiněna.

Na co si spotřebitel musí dát pozor, je otázka snížení hodnoty zboží v důsledku nesprávného zacházení. Dojde-li tak k poškození zboží zaviněním spotřebitele, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je možné uplatnit, avšak je nutné počítat s náhradou škody za uvedenou škodu.

Nemožnost odstoupit bez udání důvodu

Je nezbytné poukázat na to, že zákon vypočítává určité zboží a služby, na které se výše uvedený postup nevztahuje. Jedná se o finanční služby, zboží upravené na míru dle požadavků spotřebitele, zboží podléhající rychlé zkáze (typicky květiny), zboží v hygienickém obalu poté co z něho bylo vyňato (injekční stříkačky), software a CD/DVD poté co byl porušen originální obal, noviny, časopisy, a další.

Závěr

V některých případech mohou být důvody pro vrácení zboží jiné, a sice vady zboží, i v takovém případě jsou zde zákonné možnosti pro uplatnění odpovídajících práv, více v našem dřívějším článku, viz Odpovědnost za vady při koupi zboží v obchodě.

Příspěvek se zabývá zákonnou úpravou a právy, které náleží všem spotřebitelům. V období vánoc pak podnikatelé nabízí nejrůznější akce a možnosti vrácení zboží bez udání důvodů v různých i několika měsíčních lhůtách. Uvedené nabídky jsou však dobrovolné a záleží na podmínkách, za kterých jsou poskytovány, ze zákona na ně nárok není, proto buďte obezřetní.

V oblasti spotřebitelských smluv má naše advokátní kancelář rozsáhlé zkušenosti a v případě, že se setkáte s jakoukoliv komplikací, neváhejte využít advokátních služeb a obraťte se na nás.

Žádné komentáře:

Okomentovat