čtvrtek 27. března 2014

Přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání je třeba odevzdat a daň zaplatit nejpozději do 1.4.2014 a pokud ho za Vás podává daňový poradce, tak je termínem odevzdání a zaplacení daně nejpozději 1.7.2014. Na internetových stránkách Generálního Finančního Ředitelství ČR je možno získat mnoho užitečných a obsáhlých informací, jak správně postupovat při vyplňování přiznání k dani z příjmů. V tomto článku se zaměříme pouze na ty nejdůležitější.

Pokud jde např. o letošní možnosti slev na dani z příjmů, jedná se o tyto slevy:

  1. Sleva na poplatníka podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč je určena všem poplatníkům s výjimkou pracujících starobních důchodců.
  2. Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti je podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč. Nově ji letos nemůže uplatnit ten, kdo používá tzv. výdajové paušály.
  3. Sleva na dítě umožňuje podle § 35c odečtení částky 13 404 Kč ročně na každé vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Také na tuto slevu nemá nárok ten, kdo používá tzv. výdajové paušály.
  4. Sleva pro studenty, tedy poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání je podle § 35ba vázána na potvrzení školy. Nárok na slevu ve výši 4 020 Kč ročně má student do věku 26 let, v případě doktorského studia do věku 28 let. Co přesně se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání, upřesňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. I tato sleva je poskytována pouze za měsíce, ve kterých jsou splněny zákonem požadované podmínky.
  5. Sleva pro poplatníky pobírající invalidní důchod se liší podle stupně invalidity. Podle § 35ba má držitel invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nárok na slevu 2 520 Kč za rok, v případě důchodu pro invaliditu třetího stupně na 5 040 Kč ročně. Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Tuto slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, ve kterých poplatník splňuje potřebné podmínky.
  6. Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením je určena zaměstnavatelům, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Podle § 35 může zaměstnavatel uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč ročně na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 
Další novinkou, která se dotkne podle předpokladů 250 tisíc zaměstnanců, je povinnost podat přiznání k dani z příjmů za tzv. solidární daň. Ta je uložena v § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a povinnost podat přiznání k této 7% dani má každý zaměstnanec, který alespoň jednou za rok dosáhl na mzdu převyšující čtyřnásobek průměrné měsíční hrubé mzdy stanovené státem, jedná se tedy o částku 103.536,- Kč. Povinnost zaplatit solidární daň vznikne tomu, kdo měl celkový roční hrubý příjem vyšší než 4násobek průměrné roční mzdy, tedy vyšší než 1 242 432 Kč. Tato daň se bude platit do roku 2015.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Generálního finančního ředitelství:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-k-aktualne-podavanym-danovym-priznanim