sobota 24. srpna 2013

Nový zákon o státním občanství České republiky

Dne 2.7.2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zcela nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který nahrazuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Nový zákon má 83§ a řeší zejména způsoby nabývání a pozbývání občanství, pravidla pro jeho zjišťování, osvědčování, prokazování a vedení evidence.

Dle nového zákona se státní občanství ČR nabývá narozením, nově určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky, udělením, prohlášením nebo v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče. Největší změnu, kterou nový zákon přináší, je zavedení možnosti dvojího občanství, tedy nabytí českého občanství bez automatické ztráty původního občanství.

Dvojí občanství bude přínosem zejména pro Čechy, kteří emigrovali a původní české občanství tak ztratili. Zvýhodnění se již ale nebude týkat dětí a vnuků těch, kteří občanství dříve pozbyli. S tím souvisí i zvýhodnění, po celý rok 2014, pro občany Slovenské republiky, kteří měli před rozpadem federace na území ČR trvalý pobyt, při získávání státního občanství ČR, kdy se na ně budou aplikovat mnohem mírnější podmínky. Zvýhodnění se dostane také cizincům druhé generace, což se v ČR bude nejčastěji týkat Vietnamců. Mírnější podmínky budou platit také pro občany EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu.

Nový zákon je ovšem v mnoha ohledech přísnější než ten předchozí. Uchazeči o občanství musí prokázat své příjmy, nesmí být odsouzeni za trestný čin, nesmí pobírat sociální dávky a musí být "integrováni" do společnosti v České republice. Míra integrace se bude prokazovat písemným testem obsahujícím otázky z českých reálií, znalosti Ústavy a českého jazyka. Test připraví Ministerstvo školství.

Dále zákon zavádí testy DNA k určení otcovství, které mají zamezit fingovanému otcovství, kdy obvykle za úplatu dítě získá občanství díky českému otci. Určení otcovství by navíc mělo trvat maximálně 2 měsíce a dítě bude po tu dobu požívat výhody trvalého pobytu.

Novinkou je tzv. VIP občanství, to budou moci cizinci získat, pokud budou významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního či sportovního. Kritizovaným bodem je nemožnost soudního přezkumu rozhodnutí, kterým stát zamítne udělení občanství kvůli bezpečnostnímu riziku po upozornění policie nebo Bezpečnostní informační služby, většinou jde totiž o tajné informace.

Zákon nabude účinnosti dne 1.1.2014

Žádné komentáře:

Okomentovat