sobota 27. července 2013

Výhody mediace oproti soudnímu řízení

Mediace je nákladově efektivní a rychlé mimosoudní řešení sporů v civilních, obchodních, patentových a známkových věcech. Jde o řízení, které je přizpůsobeno potřebám stran sporu a v plné míře respektuje jejich soukromí. Je prokázáno, že mediační dohody jsou obvykle dobrovolně dodržovány a mezi stranami je zachován přátelský a udržitelný civilní nebo obchodní vztah. To vše je obvykle v běžném soudním řízení nedosažitelné.
Mediace Soudní řízení
  • Mediace je oproti soudnímu řízení časově podstatně rychlejší. Průměrná délka mediace při modelovém sporu o 100.000 Kč činí v ČR 75 dní (při průměru EU 87 dní).
  • Finanční náklady na mediaci jsou oproti soudnímu řízení třetinové. Náklady u modelového sporu o 100.000 Kč jsou 11.500 Kč, tedy 11,5% hodnoty sporu.
  • Mediace poskytuje trvalé řešení sporů, neboť uspokojuje trvalé zájmy všech jejích účastníků, nikoliv pouhé pozice stran sporu.
  • Mediace probíhá za zavřenými dveřmi a je tedy vhodná zejména pro obchodníky, kteří nechtějí podstoupit soudní řízení, při kterém by mohly být mnohé cenné informace vyzrazeny konkurenci či veřejnosti. Mediace je také vhodná k trvalému řešení rodinných sporů ve kterých je zachováno soukromí účastníků v osobních a rodinných věcech.
  • Soudní řízení při modelovém sporu o 100.000 Kč trvá v ČR 1.280 dní (průměr EU je 697 dní). To je 17x delší doba trvání sporu než u mediace.
  • Finanční náklady u modelového sporu o 100.000 Kč dosahují v případě soudního řízení v ČR v průměru 35.000 Kč, tedy 35% hodnoty sporu.
  • V soudní řízení jde pouze o věcné vyřešení dílčích problémů (vyřešíme spor o předmětnou věc, ale konflikt může zůstat nevyřešen). To platí jak pro spory v obchodních věcech, tak i v rodinných věcech.
  • Soudní řízení je zásadně veřejné a může tak významně poškodit těžce budované dobré jméno právnických i fyzických osob před veřejností v probíhajícím sporu před soudem.
Více o mediacích a o možnosti bezplatné konzultace na http://www.karabec.cz/mediace/.

Žádné komentáře:

Okomentovat