pondělí 8. dubna 2013

Nepřípustné druhy odměny člena zastupitelstva obce

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2012, sp. zn. 28 Cdo 2126/2011

Člen rady města Dubí rezignoval na svojí funkci a zastupitelstvo města mu schválilo odměnu ve výši trojnásobku měsíční odměny. Krajský úřad Ústeckého kraje městu žalobci schválení této odměny vytkl, neboť je považoval za rozporné zákonem o obcích. Zastupitelstvo obce tedy souhlas s vyplacením odměny revokovalo a žádalo po bývalém zastupiteli vrácení vyplacené odměny. Spor o vrácení odměny se dostal až k Nejvyššímu soudu ČR, který dal za pravdu městu.

Nejvyšší soud ČR zdůraznil, že že jakákoliv odměna může být členu zastupitelstva přiznána pouze v případě, že s tím počítá zákon o obcích. Pokud určitý druh odměny zákon nezná, je nepřípustné, aby takovou odměnu zastupitelstvo obce přiznalo, neboť k tomu nemá pravomoc. V opačném případě by docházelo k nekontrolovanému rozdělování veřejných prostředků, jež není možné akceptovat. Podle usnesení zastupitelstva města Dubí, schválilo zastupitelstvo „odměnu zastupiteli panu M. Č. ve výši trojnásobku měsíční odměny, jako kompenzaci za nemožnost vyplacení odstupného“ v situaci, kdy tento se vzdal funkce člena rady města. Zákon o obcích však žádný taková druh odměny zastupitele obce nezná, a tak Nejvyšší soud konstatoval, že odměna byla vyplacena neoprávněně a vrátil věc nižší instanci, která by měla rozhodnout tak, že žalovaný zastupitel je povinen vyplacenou odměnu vrátit.

Žádné komentáře:

Okomentovat