čtvrtek 14. března 2013

Soudní ochrana proti rozhodnutí soukromé mateřské školky

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27.7.2011, sp. zn. 1 As 53/2011

Nejvyšší správní soud ČR ve své Sbírce rozhodnutí vydal rozsudek, ve kterém zformuloval názor, že rozhodnutí mateřské školky o ukončení předškolního vzdělávání podléhá předkumu ve správním soudnictví bez ohledu na skutečnost, zda je zřizovatelem školky veřejný subjekt nebo osoba soukromého práva. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ochranu případnému nezákonnému zásahu do ústavně zaručeného práva na vzdělání, které záleží v rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, musí poskytnout správní soudy, tedy v prvním stupni krajské soudy.

Žádné komentáře:

Okomentovat