pondělí 11. března 2013

Novela zákona o přestupcích

Dne 31.12.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Novela umožňuje uložit pachatelům vícenásobných přestupků jako trest zákaz pobytu v místě konání těchto přestupků až na dobu tří měsíců. Jedná se např. o prostituci, konzumaci alkoholu nebo žebrání v místech, na kterých to zakazují obecní vyhlášky. Pachatel musí přestupek spáchat opakovaně v období posledního roku na území stejné obce. Nesmí ovšem jít o obec, ve které má pachatel trvalý pobyt, trest také nesmí být uložen mladistvým. Novela také do zákona o přestupcích nově doplňuje ustanovení, které jasně vymezuje dobu nočního klidu, a to od 22. do 6. hodiny. V minulosti byla doba nočního klidu upravena pouze obecně závaznými vyhláškami, mohla tedy být v každé obci jiná.

Žádné komentáře:

Okomentovat