čtvrtek 28. února 2013

Podstatné změny v exekucích

Dne 26.11. 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, která v sobě obsahuje i změnu zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekuční řád.

Jednou z hlavních změn, které novela přináší je, že k provedení exekuce už exekutor nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodnou sami exekutoři pouze pod dohledem soudu. Soud bude muset nadále rozhodovat např. ve věcech bydlení, jako je vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s náhradou, a také ve věcech týkajících se nezletilých dětí.

Exekuce se budou v případě jedné osoby spojovat, dlužník tedy zaplatí jen náklady na jedno řízení. Dále se novelou zavádí tzv. předžalobní výzva, kterou musí být dlužník upozorněn na existenci dluhu dřív, než se bude projednávat u soudu. Měnit se bude i způsob provádění exekucí. Pokud o to budou požádáni, budou muset exekutoři z průběhu exekuce movitých věcí pořídit obrazový záznam.

Věřitelé získají větší šanci na uspokojení svých pohledávek. Nově totiž bude možné dražit např. členská práva v bytových družstvech. Dosud se družstevní byty prodávaly za hodnotu vypořádacího podílu dlužníka, šlo tak většinou o maximálně desetitisícové částky. Nově se budou družstevní byty dražit za tržní ceny. Dražit bude možné také pohledávky a obchodní podíl. Novým způsobem exekuce bude také správa nemovitosti, kterou nebude vždy nutné prodávat, ale bude možné získat exekuční prostředky ze zisků z nájmu nemovitosti.

Současně s přesouvá i sídlo Exekutorské komory z Brna do Prahy.

Novela nabude účinnosti dne 1.1.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat