čtvrtek 14. února 2013

Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Dne 12.3.2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Jedná se opět o velmi stručnou, ale důležitou novelu.

Novela upravuje používání tzv. restituční tečky, která byla zavedena zákonem č. 253/2003 Sb.. Ta stanovila konečnou lhůtu pro vypořádání nároků na vydání restitucí. Nově se restituční tečka nebude vztahovat na oprávněné osoby, jejich dědice a příbuzné, na které převede oprávněná osoba právo, kterým získala nárok na vydání náhradních pozemků smlouvou o postoupení pohledávky za pozemky, které nebylo možno navrátit.

Tato novela nabyla účinnosti dne 12.3.2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat