čtvrtek 14. února 2013

Novela zákona o rodině

Ve druhé polovině března byla ve Sbírce zákonů vyhlášena menší novela zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Tato novela se zabývá pouze lhůtou pro popření otcovství.

Do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tak „Manžel může popřít u soudu otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte“. V novém OZ bude tato lhůta šesti letá.

Tato novela nabyla účinnosti dne 20.3.2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat