čtvrtek 10. ledna 2013

Nepřiznání odměny soudnímu exekutorovi v exekučním řízení

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19.1.2012, sp. zn. II. ÚS 3726/11

V tomto případě šlo o skutečnost, že povinný uhradil pohledávku oprávněnému dříve, než mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce. Soudní exekutor přesto požadoval svojí paušální odměnu ve výši 3.000,- Kč s odkazem na § 6 odst. 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb. Zatímco obecné soudy odměnu přiznaly, Ústavní soud rozhodnutí obecných soudů zrušil s tím, že v daném případě zohlednil skutečnost, že povinný plnil dobrovolně zcela mimo rámec exekučního řízení, ještě předtím, než se sám o exekuci dozvěděl tím, že mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce. Protože již soudní exekutor nemohl vymoci nic, byla základem pro určení jeho odměny částka nulová. Z tohoto důvodu nebylo relevantní ani § 6 odst. 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb. stanovící exekutorovi odměnu 3 000 Kč jako odměnu nejnižší. Tato částka by se mohla uplatnit jen tehdy, byla-li v exekučním řízení exekutorem vymožena alespoň nějaká částka.

Žádné komentáře:

Okomentovat