pondělí 14. ledna 2013

Námitka promlčení a její soulad s dobrými mravy

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.11.2011, sp. zn. 25 Cdo 4221/2009

Žalobce se domáhal určení toho, že námitka promlčení vznesená žalovaným je v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 občanského zákoníku), když poukázal na to, že žalovaný jej ujišťoval o bezproblémovém nahrazení škody a následně situaci zneužil vznesením námitky promlčení v soudním řízení. Nejvyšší soud konstatoval, že i přes sliby žalovaného žalobci nic nebránilo uplatnit svůj nárok včas (před uplynutím promlčecí doby) v soudním řízení a okolnost, že příliš dlouho spoléhal na příslib žalovaného, neznamená, že vznesení námitky promlčení lze kvalifikovat jako výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

Žádné komentáře:

Okomentovat